Hedge Fonların Tanıtımı Ve Kapsamı

İlk Hedge fon, 1949 yılında A. WinslowJones tarafından kurulmuş olup, hisse senedi alma-satma (long-short) pozisyonları ve kaldıraçstratejileri kullanılmıştır (Fung ve Hsieh, 1999).Jones, yatırımcılardan topladığı paraları ve kendi tasarruflarını birleştirerek bir fon yaratmış ve hisse senetlerine yatırım yaparak bir portföy oluşturmuştur. Bu çerçevede yeni bir yatırım tekniği geliştiren Jones, uzunpozisyondaki hisse senetlerine karşılık diğer hisse senetlerini açığa satış yapmak suretiyle karşı kısa pozisyon meydana getirmiştir. Böylece elindeki hisse senetlerinin genel piyasa riskini finansal koruma altına almak suretiyleortadan kaldırmıştır. Jones, hangi senetlerde uzun hangilerinde de kısa pozisyon alacağını beklentilerine göre belirlemiştir. Gelecekte aşırı değerlenmiş senetlerde fiyatların düşeceği beklentisiyle açığa satış yoluyla kısa pozisyon alırken, gelecekte kazanacağını beklediği senetleri de portföyün de toplayarak uzun pozisyon almıştır. Bununla birlikte Jones,finansal korunma amaçlı açığa satışların yanında portföyün getirisini arttırmak için borçlanarak, finansal kaldıraç etkisinden de yararlanmıştır.Jones’un geliştirdiği yatırım stratejileri ve gösterdiği yüksek performans,1966 yılında “Fortune Magazine”nde yayımlanmış ve bunun ardındanbenzer şekilde faaliyet gösteren fonların sayısında hızlı bir artış söz konusu olmuştur. 1995-2007 yılları arasında Hedge fonların sayıları 9 kat artarak 9.000’e çıkmış ve yönettikleri fonların sayısı da 4 kat artarak 1,7 trilyonABD dolarına ulaşmıştır.

HEDGE FON YATIRIM STRATEJİLERİ

Hedge fon yöneticileri, çeşitli yatırım aracına yatırım yapma ve bu araçlara uygun stratejiler uygulayabilme imkânına sahiptirler. Hedge fonların birçoğu, çoğu zaman kaldıraç içeren, dinamik yatırım stratejilerini kullanırlar (Rodriguez-Mancilla ve Ziemba, 2008). Hedge fonlar, yatırımcılarına ve fon yöneticilerine yüksek karlar sağlamakta olsalar da bu fonlar yüksek karlara ulaşabilmek için oldukça yüksek kaldıraç ve riskler taşımaktadırlar. Dünya finans piyasaları  Long-Term Capital Management’tan, 2006 yılında da Amaranth adlı çok önemli Hedge fonlardaki çöküşten etkilenmiştir. İki önemli Hedge fonda yaşanan zararların sonucunda Hedge fonlarda gerekli yasal düzenlemelerine denetlemelerin yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Türkiye ekonomisinin uluslararası sermayenin ani giriş ve çıkışlarından olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Ayrıca Türk finans piyasası, Hedge fon yatırımlarını gerçekleştirecek yeterli likiditeye sahip değildir. Henüz etkin ve derin bir vadeli işlem piyasasının olmaması da Hedge fon yatırımlarının gerçekleşmesini engelleyebilir. Vadeli işlem piyasalarının etkinleştirilmesi, uzun vadeli Hedge fon yatırım stratejilerinin uygulanabilirliğini sağlayacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*