Türkiye’de Kripto Paranın Durumu

2009 yılında piyasaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan kripto para birimleri Türkiye’de de çok sayıda yatırımcı bulmuştur. Ancak Kripto paraların Türkiye’de bilinirliğinin artması ve yaygınlaşması 2017 yılında başlamıştır. 2013 yılında bir kripto para birimi olan Bitcoin’ in birim fiyatı yaklaşık 100 ABD Doları iken 2017 yılı Kasım ayında 10.000 ABD Dolara ulaşmış ve aynı yılın Aralık ayında 20.000 ABD Dolarını aşmıştır. Kripto para piyasasındaki hızlı artış pek çok yatırımcının dikkatini çekmesinin yanı sıra kamuoyunda da büyük merak uyandırmıştır. Bu gelişme sayesinde Türkiye’de kripto paralarının tanınırlığı önemli ölçüde artmıştır. Yapılan araştırmalar ışığında 2020 itibarıyla Türkiye’de 2.400.000’in üzerinde insan kripto paraya sahiptir.18 Türkiye’de en çok yatırım yapılan 5 kripto para birimi Bitcoin, Ripple, Digibyte, Bitcoin Cash ve Stellar olarak tanımlanmaktadır.
Yabancı kripto para birimlerinin yanı sıra Türkiye kendi kripto para birimini kurma yolunda çalışmalar yapmaktadır. 11.Kalkınma Planı’nı, Mali Piyasalar başlığı altında kripto paralara yönelik tedbirlere yer vermiştir. Bu maddeler aşağıdaki ifadeleri içermektedir. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yerli kripto para birimi çıkartılması hedeflenmektedir. Türkiye’de 27 Haziran 2013 tarih ve 28690 sayılı Resmî Gazetede 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiş olup Türkiye’de ödeme ve elektronik para hizmetlerine bir mevzuat alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Elektronik para kavramının resmi olarak ilk kez yer aldığı söz konusu kanun, AB direktifleri ile paralel düzenlemeler içermekte olup ödeme ve elektronik para piyasalarına ilişkin olarak genel hükümleri kapsamaktadır.
Kripto paralara yönelik yasal düzenleme Gelir Vergisi Mevzuatı, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Elektronik Fon Transferi Mevzuatı ve Kara Para Aklamayla Mücadele Mevzuatı açılarından da değerlendirilip ilişkilendirilebilir. Kripto paraların yasal bir zemine oturması ve düzenlenmesi konusunda çalışmalar devam etmekle birlikte kripto paraların denetlenmesi ve düzenlenmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yetkilendirilmesi gündeme gelmiştir. SPK’nın kripto paralar ile ilgili düzenleme çalışmalarının önümüzdeki dönemde ilgili piyasadaki büyümeyi destekleyeceği düşünülmektedir. Söz konusu çalışmaların tüketici güvenini artırma yönünde olumlu katkılar sağlayacağı da öngörülmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*